دعای فرج

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

نائين در منطقه اي بياباني و كويري واقع شده است. بطوري كه خشكسالي هاي ادواري و خشونت هاي آب و هواي و شرايط بسيار نامناسب جغرافيايي در طول قرنها تاريخ اين شهر تاثير لازم را برچهره آن گذاشته است. نائين هيچگاه چشمه هاي جوشان و كوه هاي سر به فلك كشيده نداشته است. همچنانكه هرگز بارانهاي طولاني و به موقع كام خشك زمين شوره زارش را تر نكرده است. امادر گذر زمان، نائيني هاي سخت كوش و پر تلاش با اتكا به لطف بي دريغ الهي و برخورداري از اراده اي پولادين ((.. به دنيايي مادي ورفاه دنيوي پشت نموده و با تحمل درد ورنج و سختي و پايداري در مقابل مشكلات و نابساماني ها و گذر از خارها جانگزا به قله معرفت دست يافته و تشنگان دانش را به بوستان فضيلت نويد داده و مشتاقان حكمت را به بزم خويش فرا خوانده اند...)) فرماني كه مرحوم بلاغي در كتاب تاريخ نائين آورده و مربوط به سال 700 هجري است بيانگر آمادگي نائين براي گسترش تشيع است. اين فرمان مشخص ميكند شخصي كه در اين براي خطابت مسجد جامع نائين اعزام شده از سادات شيعه  بوده است. بهر حال، نائين با اين سابقه ديني و فرهنگي و علمي از دير باز فر هيختگان و انديشمنداني داشته كه برخي ازآنان درزمره نام آوران علم و ادب و عرفان و شعر و خوشنويسي و طب و ساير رشته هاي هنر و فرهنگ اسلامي كشورمان به حساب مي آمده اند. به يقين معرفي كامل اين بزرگان معروف خود كتابي جداگانه مي طلبد. بنابراين دراين بخش با معرفي اجمالي برخي از اين بزرگان يادشان را گرامي مي داريم. توضيح اين نكته را نيز ضروري مي داند كه شرح زندگي اين بزرگان به ترتيب حرف الفبا آمده و سعي براين بوده است كه حتي الامكان بزرگان رشته هاي مختلف و مربوط به زمانهاي گوناگون(هرچند مختصر) مورد معرفي قرار گيرند.
1- امامي: ميرزا حسين آقا. (تولد 1295 شمسي، وفات 1351 شمسي)
2-بقائي نائيني: ميرزا باقر خان اديب (تولد؟ وفات 1302)
3-بقائي نائيني: جلال (تولد 1288 شمسي، وفات 1376 شمسي)
4- بقائي: ميرزا محمد خان (غوغا) (تولد 1260 شمسي، وفات ؟)
5- بلاغي: سيد حسن (مجتهد نائيني) (تولد ؟ وفات 1312 شمسي)
6- بلاغي: عبد الحجت (تولد 1280 شمسي )
7- بلاغي: صدرالدين( تولد 1290 قمري، وفات ؟)
8- پيرزاده: حاج محمد علي (تولد 1251 قمري، وفات 1321 قمري)
9- پيرنيا: ابوالحسن خان (معاضد السلطنه) (تولد ؟، وفات 1318 شمسي)
10- حسن پيرنيا: مشيرالدوله دوم (تولد 1261 هجري،1252 شمسي — وفات 1354 هجري، 1314 شمسي)
11- پيرنيا: دكتر محمد كريم (تولد 1301 شمسي، وفات 1376 شمسي)
12- پيرنيا: ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله (تولد ؟، وفات 1325 قمري)
13- جامع نائيني: محمد نقي (محيط) (تولد 1300 شمسي، وفات ؟)
14- جلالي نائيني:دكتر سيد محمد رضا (تولد 1297 شمسي)
15- جلوه: حكيم ميرزا ابو الحسن (تولد 1238 هجري قمري 1314 قمري)
16-حاج عبد الوهاب نائيني: (جد خاندان پيرنيا) (تولد 1118 قمري)
17- حاج محمد حسن كوزه كناني: ( جد خاندان پيرزاده ) (تولد 1152 قمري، وفات 1250 قمري )
18 حاج ملا محمد حسن (مرتاض): (تولد 1275قمري، وفات 1354 قمري )
19- طبا طبائي نائيني حاج ميرزا محمد سعيد:  ( تولد 1293 هجري 1255 شمسي، وفات 1378 هجري، 1337 قمري)
20- حاج ميرزا محمد حسين نائيني غروي : (آميرزاي نائيني) (تولد1277 قمري نائين، وفات 1255 قمري نجف اشرف)
21- رحيمي نائيني: دكتر مصطفي (تولد 1304 شمسي)
22- سالك:حاج محمد رضا
23- صفاء السلطنه نائيني (عليخان): (تولد 1246 هجري قمري، وفات 1318 هجري قمري)
24-صفاء السلطنه دوم (عباس خان): (وفات   1358تولد، 1282 قمري قمري )
25- طبا طبا ئي نائيني: ميرزا رضا خان (تولد 1290 هجري، وفات 1350 هجري، 1310 شمسي)
26- طرب نائيني
27- عالم نائيني: (حاج ميرزا محمد محيط) (تولد  1278 قمري، وفات 1333 قمري)
28- عامري نائيني: علي محمد (تولد  1280 شمسي، وفات 1357 شمسي)
29 - دكتر حسين فاطمي  
30- ملا حسن نائيني: (آرندي) (وفات 1270 هجري)
31- ملا محمد حسن (مرتاض):  (تولد 1275 هجري، وفات 1354 هجري)
32- محمد علي مصاحبي:  (عبرت نائيني) تولد 1258 هجري
33- ميرزا ابوالقاسم نائيني:  (سلطان الحكماء) (تولد 1245 هجري قمري، وفات 1322 هجري قمري)
34- ميرزا رفيع الدين طبا طبا یي (ميرزا رفعيا)
35- نوري نائيني:  (دكتر محمد سعيد ) تولد 1321 شمسي
 

خوشنويسان نائين

نائين را شهر خوشنويسي و خوشنويسان مي دانند، اكثر تذكره نويسان در معرفي شعراو گويندگان نائيني هنر خوشنويسي آنها را نيز در كنار شعر وادب ذكر كرده اند. اين مطلب در مورد ساير زمينه ها نيز كاملا مشهود است. علاقه به خط و خطاطي باعث شده تا شهر نائين پيوسته خوشنويساني صاحب نام داشته باشد برخي از آنان عبارتند از:
1-عبد العظيم نائيني: از خوشنويسان اواخر دوران صفويه است وي فرزند محمد رفيع مي باشد.  
2- ميرزا احمد خوشنويس: متوفا به سال 1250 قمري از خوشنويسان دوران قاجار.          
3- ميرزا حسين علي خان وزير (طبا طبائي): متوفا به سال 1267 هجري از خوشنويسان دوران محمد شاه قاجار.
4- ميرزا محمد علي خان فرزند سيد عابد: از خوشنويسان اواخر دوران قاجار است كه در سال 1300 هجري همزمان با سلطنت ناصر الدين شاه قاجار وفات يافت.
5- ميرزا مهدي خان فرزند ميرزا ابولقاسم خان سلطان الحكماء (كه شرحش گذشت): وي متوفا به سال 1300 هجري است وي قبل از پدر فوت كرده است.
6- بانو مريم: ( اين زن خواهر مشير الدوله است كه خط او را استادانه ذكر كرده اند در كتاب تذكره خوسنويسان معاصر خط اورا در زمره خوشنويسان برجسته ذكر مي كند.
7- ميرزا حسن خان نائيني: كه در سال 1300هجري در گذشت
8- ميرزا نصر الله خان مشير الدوله: متوفا به سال 1320هجري قمري.
9- ميرزا عبد الحسين فلسفي: متوفا به سال 1314 فرزند سيد حكيم.
10- ميرزا محمود خوشنويس: متوفا به سال 1335هجري قمري
11- ميرزا حسنعلي: متوفا به سال 1328 هجري فرزند ميرزا معصوم.
12- ميرزا محمود چاووش فرزند ميرزا احمد: متوفا به سال 1335قمري.
13- ميرزات ابو طالب خان رحيمي فرزند ميرزا حسين: متوفا به سال 1300هجري قمري
14- ميرزا محمد خان بقائي: متخلص به غوغا به سال 1345هجري قمري.
15- ميرزا محمود خان ثقة السلطنه: متوفا به سشال 1308 شمسي.
16- ميرزا طاهر اعلامي فرزند ابوطالب باغچه اي: متوفي به سال 1308 هجري شمسي.
17- ملا محمد رضا : وي از تحسين مكتب دارن نائين است كه اكثر بزرگان رجال ازشاگردان او بوده اند مرحوم معلم نائيني در سال 1300 شمسي وفات يافته است.
18- ميرزا حسين منشي باشي: فرزند حاج ميرزا محمد صادق خان كه در سال 1304 شمسي در گذشته است.
19- ميرزا حسن عماد الشريعه امامي: فرزند عبد الحسين متوفا به سال 1308 شمسي.
20- ميرزا عبد الحسين حكيم: فرزند سيد ابراهيم حكيم متوفا به سال 1314 شمسي.
 

شاعران نائين

مرحوم امامي نائيني شعراي نائين را از اوائل دوران قاجار به ترتيب حروف الفبا ذكرمي كند. اين شعرا عبارتند از:
ميرزا ابوالقاسم خان جوهرالشعراء، ميرزا باقرخان اديب، جلال بقائي، ميرزاحسين علي تاج الحكماء ، ميرزاحسين خان وزيرزاده (طاير) سيدحسن رجا، سيد حسن تمر، سيد حسن مصطفوي (سرشار)، حسينعلي پيرنيا، ميرزاعبدالوهاب خان شجاع السلطان، سيد عبدالحجت بلاغي، ميرزاعلي خان تلگرافچي، دكترعلي پيرزاده، ميرزاعلي خان صفاء السلطنه(مشتاقي)، ملاعلي فارغ الشعرا، حاج ميرزاكوچك، حاج ميرزامحمد مجتهد، ميرزا سيد محمدخان بزرگ، ميرزا سيد محمد خان مجتوبي عترت، ميرزا سيد محمدخان نبوي، حاج آقا محمد علي پيرزاده ، ميرزا محمد علي عبرت، ميرزا محمد علي مشعل الشعرا، ميرزا محمود امام جمعه،ميرزا مصطفي وكيلي، ميرزا محمد سعيد امامي (متخلص به فردي)، ميرزا محمد علي امامي


[1]
شمارنده
 امروز : 38
دیروز : 55
ماه : 1191
ماه قبل : 1359
سال : 5393
سال قبل : 5481
کل : 165690
اطلاعات سايت:
اخبار :163
  نظرات : 0
خروجي rss
كاربران:
اعضا : 3
  كاربران آنلاين : 1
لينكستان

powered by :jannatnaeen.com